Найбільш поширені запитання (FAQ)

Викладачу (тьютору)

Як створити опорний конспект

Інструкція по створенню опорного конспекту (ОК)

1. Уважно вивчити матеріал лекції, виділити основні взаємозв'язки і залежності смислових частин тексту.

2. Коротко викласти головні думки в тому порядку, в якому вони слідують у лекції.

3. Зробити начерк скорочених записів на аркуші паперу.

4. Перетворити ці записи в графічні, літерні, символічні позначення.

5. Об'єднати позначення з попереднього пункту в блоки.

6. Вказати зв'язок між блоками.