Положення складене на підставі законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів № 507 від 24.05.97 р. „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”, „Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65, „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 р. № 161.