Практику для магістрантів за І модулем організовано у старших (10-11) класах загальноосвітніх закладів для студентів денної, заочної  форм навчання -  4 тижні для спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова і література». 014.01 «Середня освіта. Українська мова і література Мова і література (англійська)», 014.01 «Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (російська)». Студенти-практиканти виконують обов'язки учителя-словесника та класного керівника.

За ІІ модулем магістранти працюють при кафедрі асистентами викладача (наукового керівника)  2 тижні для спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова і література» денної, заочної  форм навчання. 

           Мета: узагальнення досвіду кращих учителів-словесників у старшій школі та профільних класах освітніх закладів ІІ рівня акредитації, у ВНЗ; набуття професійних умінь і навичок учителя-словесника, викладача літературознавчих дисциплін у освітніх закладах  ІІІ - ІV рівнів акредитації; формування власного стилю викладання; удосконалення умінь планувати і проводити уроки, заняття української мови та літератури, позакласні заходи; поглиблено вивчати проблеми сучасної літературознавчої освіти.